اولین و کاربردیترین اپلیکیشن سایت ساز در لحظه 

بااین اپلیکیشن شما به راحتی و بدون نیاز به دانش برنامه نویسی .میتوانید در لحظه سایت خود را راه اندازی نمایید. 6روز تست نمایید و بعد پرداخت نمایید.در ضمن از این طریق میتوانید بدون داشتن کامپیوتر و فقط با داشتن یک تبلت در هر زمان اطلاعات و کلیه فعالیتهای خود را بررسی و پستها و هرکاری که فکرشو داشته باشید  در سایتتون به انجام برسانید .

مزایای استفاده از اپلیکیشن 

1-بدون داشتن کامپیوتر به سایتتان رسیدگی نمایید.

2-