قبل از انجام هر کاری بهتراست خوب بیندیشید .

اولین قدم در راه اندازی کسب کار همانا ایجاد یک وبسایت با قابلیتهای بسیار عالی و هدف مند میباشد.اینگونه میتوان گفت که کلا کسب کار به دو دسته تقسیم میشود .1- کسب کار عادی وعامیانه 2- کسب کار اینترنتی که مختصری توضیح دراین معقوله کفایت میکند

1-کسب کار عادی وعامیانه به کسب کارهایی گفته میشود که با ایجاد یک مغازه وخرید اجناس صنف خود .شروع به فعالیت در زمینه فوق نموده و منتظر میمانید تا مشتری به شما مراجعه نماید

2-کسب کار اینترتی به کسب کارهایی گفته میشود که مشتری از طریق دست رسی در اینتر نت وجست جو شروع به پیدا کردن محصول وکالای مورد نیاز خود مینماید  وشما با ایجاد یک وب سایت قادر خواهید بود که کالای خود را بفروش رسانید .

حال با اندکی تحمل در می یابیم که برای بدست اوردن کسب کاری خوب وشایسته در هردو روش کسب کار میتوانیم به یک کسب کار پایدار برسیم 

مثالی میزنم تا بهتر با این