مرکز مطالعات و تحقیقات فناوریهای نوین آسمان 


باتوجه به نیاز بازار کار و استقبال شما دانش پژوهان به یادگیری و طرز کار و استفاده از دستگاه های لیزر موهای زائد و جذب همکاری با شما پذیرفته شدگان  این مرکز جهت برگزاری کلاسهای خصوصی و عمومی و حضوری و غیر حضوری  ثبت نام از دانش پژوهان گرامی اقدام مینمایید.


 برگزاری کلاس در دوره های شرایط شرکت در کلاس های دستگاه ای پی ال
کلاسهای ای پی ال در 4 جلسه عمومی و یا خصوصی برگزار میشود شرایط شرکت در این کلاسها و دریافت مدرک به شرح زیر میباشد

شهریه شرکت در کلاسهای ای پی ال مبلغ 500000 هزارتومان میباشد در 4 جلسه 2 ساعته اخذ مدرک در دوره مقدماتی

شهریه شرکت در کلاسهای ای پی ال مبلغ 800000 هزار تومان میباشد در 4 جلسه 2 ساعته اخذ مدرک در دوره پیشرفته

شرایط شرکت در کلاس های دستگاه اس اچ آر
کلاسهای (اس اچ آر)در 4 جلسه عمومی و یا خصوصی برگزار میشود شرایط شرکت در این کلاسها و دریافت مدرک به شرح زیر میباشد

شهریه شرکت در کلاسهای اس اچ آر مبلغ 700000 هزارتومان میباشد در 4 جلسه 2 ساعته اخذ مدرک در دوره مقدماتی

شهریه شرکت در کلاسهای اس اچ آر مبلغ 1000000 تومان میباشد در 4 جلسه 2 ساعته اخذ مدرک در دوره پیشرفته

شرایط شرکت در کلاس های دستگاه دایود
کلاسهای (دایود )در 4 جلسه عمومی و یا خصوصی برگزار میشود شرایط شرکت در این کلاسها و دریافت مدرک به شرح زیر میباشد

شهریه شرکت در کلاسهای دایود مبلغ یک میلیون تومان میباشد . در 4 جلسه 2 ساعته اخذ مدرک در دوره مقدماتی

شهریه شرکت در کلاسهای دایود مبلغ یک میلیون پانصد هزار تومان میباشد. در 4 جلسه 2 ساعته اخذ مدرک در دوره پیشرفته


اخذ مدرک منوط به شرکت در کلاس و نمره قبولی در ازمون پایانی میباشد.
افرادی که از مطب ها .کلینیک ها و بیمارستانها معرفی نامه داشته باشند .از 20 درصد تخفیف ویژه برخوردار میشوند .
پزشکان در هرمقطع از 50 درصد تخفیف برخوردار خواهند بود.


فهرست مطالب

کلاسهای کار با دستگاه لیزر موهای زائد (اس اچ آر)

بخش اول -کلیات دستگاه (اس اچ آر)

        فصل اول -تعریف کامل و اصولی شناخت دستگاه لیزر موهای زائد

       فصل دوم -شناخت و وظایف اپراتور به طور کل

بخش دوم -نحوه شروع بکار با دستگاه لیزر موهای زائد (اس اچ آر) به صورت فایهای جدا گانه

مباحث به صورت متن و تصویر و ویدیو 

      مبحث اول-لیزر موهای زائد صورت -چونه -زیر گردن

     مبحث دوم-لیزر موهای زائد زیر بغل -بین سینه ها -و شکم 

     مبحث سوم-لیزر موهای زائد بیکینی-ران ها و بین کشاله های ران

     مبحث چهارم -لیزر موهای زائد -ساقها - ساعدها .روی دست و پا

     مبحث پنجم-لیزر موهای زائد -پشت گردن تا پشت کمر 

     مبحث ششم -لیزر موهای زائد -قسمت پشت کمر و باسن  

بخش سوم -نحوه قرار گیری بیمار و دستگاه در هنگام انجام لیزر موهای زائد

 

کلاسهای کار با دستگاه لیزر موهای زائد (دایود)

بخش اول -کلیات دستگاه (دایود)

        فصل اول -تعریف کامل و اصولی شناخت دستگاه لیزر موهای زائد(دایود)

       فصل دوم -شناخت و وظایف اپراتور به طور کل

بخش دوم -نحوه شروع بکار با دستگاه لیزر موهای زائد (دایود) به صورت فایهای جدا گانه

مباحث به صورت متن و تصویر و ویدیو 

      مبحث اول-لیزر موهای زائد صورت -چونه -زیر گردن

     مبحث دوم-لیزر موهای زائد زیر بغل -بین سینه ها -و شکم 

     مبحث سوم-لیزر موهای زائد بیکینی-ران ها و بین کشاله های ران

     مبحث چهارم -لیزر موهای زائد -ساقها - ساعدها .روی دست و پا

     مبحث پنجم-لیزر موهای زائد -پشت گردن تا پشت کمر 

     مبحث ششم -لیزر موهای زائد -قسمت پشت کمر و باسن  

بخش سوم -نحوه قرار گیری بیمار و دستگاه در هنگام انجام لیزر موهای زائد